MMF 0023 Mimari Simülasyon ve ICM 2009 Taşıyıcı Sistemleri Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine

08 Aralık 2023 Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılması gereken ” MMF 0023 Mimari Simülasyon” dersi 15 Aralık 2023 Cuma günü 08.00-10.00 saatleri arasında; 

08 Aralık 2023 Cuma günü15.00-17.00 saatleri arasında yapılması gereken “ICM 2009 Taşıyıcı Sistemeler” dersi 05 Ocak 2023 Çarşamba 13.00-15.00 saatleri arasında telafi edilmek üzere ertelenmiştir.