Dekan Mesajı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Mesajı

Fakültemiz, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğretime başlamıştır. Bu bölümlere daha sonra toplumsal ve teknolojik istemleri karşılamak amacıyla yeni bölümler eklenerek 2012-2013 öğretim yılında Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde de öğretime başlanmıştır. 2013-2014 öğretim yılında ise Harita Mühendisliği Bölümünde öğrenciler eğitim ve öğretime başlamıştır. Fakültemiz öğretim üyeleri çok sayıda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış, SCI tarafından taranan uluslararası bilimsel dergilerde çok sayıda bilimsel araştırma makaleleri yayınlamışlardır.

Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak; öğrencilerimizin, temel mühendislik ve mimarlık bilimleri ile donanmasını, analitik düşünmesini, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmasını ve çevre-topluma duyarlı bir şuurla yetişmesini hedeflemekteyiz. Buna ilaveten, Fakültemizde yer alan sosyal/kültürel ve sportif aktiviteler ile sosyal seçimli dersler eğitim programımızda ve yerleşke hayatında önemli yer tutmaktadır. Tüm bunların neticesinde mezunlarımızın iyi birer mühendis ya da mimar olmalarını arzulamaktayız.

Öğrencilerimize üniversite yaşamlarında ve sonrasında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Aytap SEZER

Dekan