Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Hakkımızda

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tarihçe

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğretime başlanmıştır. Bu bölümlere daha sonra toplumsal ve teknolojik istemleri karşılamak amacıyla yeni bölümler eklenmiş, 2012-2013 öğretim yılında Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde öğretime başlanmıştır. Son olarak ta 2013-2014 öğretim yılında Harita Mühendisliği Bölümünde öğrencilerimiz eğitim ve öğretime başlamıştır.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Misyon ve Vizyon

Misyon

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak misyonumuz uluslararası düzeyde eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve araştırma çalışmalarında görev alabilecek, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın, çağdaş, emeğe duyarlı, sosyal ve etik değerlere sahip, geleceğin lideri mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin özgörüşü sürekli gelişim anlayışı ile uluslararası düzeyde eğitim veren, bilimsel araştırmalar ve endüstriyel hizmetler üreten ve yeniliklere önderlik eden bir fakülte olmaktır.