Misyon & Vizyon

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Misyon & Vizyonu

Misyon

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak misyonumuz uluslararası düzeyde eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve araştırma çalışmalarında görev alabilecek, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın, çağdaş, emeğe duyarlı, sosyal ve etik değerlere sahip, geleceğin lideri mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin özgörüşü sürekli gelişim anlayışı ile uluslararası düzeyde eğitim veren, bilimsel araştırmalar ve endüstriyel hizmetler üreten ve yeniliklere önderlik eden bir fakülte olmaktır.