Tarihçe

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tarihçesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğretime başlanmıştır. Bu bölümlere daha sonra toplumsal ve teknolojik istemleri karşılamak amacıyla yeni bölümler eklenmiş, 2012-2013 öğretim yılında Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde öğretime başlanmıştır. Son olarak ta 2013-2014 öğretim yılında Harita Mühendisliği Bölümünde öğrencilerimiz eğitim ve öğretime başlamıştır.